Oplossingen

Paling uitzetten

  • Het uitzetten van aal heeft als doel om de migratie voor jonge aal mogelijk te maken, om wateren te herbevolken en om de uiteindelijke uittrek van volwassen schieralen naar zee te vergroten. Glasaal kan zelf door alle obstakels het zoete water niet of nauwelijks bereiken. Volwassen schieraal kan om dezelfde reden niet terug naar zee. Daarom worden er dieren van buiten naar binnen gebracht en andersom. De alen die naar binnen worden gebracht zijn glasaal en pootaal. Glasalen worden soms eerst opgekweekt tot pootaal, zodat ze wat groter zijn en een grotere overlevingskans hebben. De dieren die van binnen naar buiten op zee worden uitgezet, zijn schieralen die de reis gaan maken om te paaien in de Sargassozee.
  • De palingsector speelt een belangrijke rol bij het uitzetten. Voor het herbevolken met glas- en pootaal ontvangt zij financiële steun van de overheid. De beroepsvisserij helpt bij het daadwerkelijk te water laten van de jonge aaltjes, zonder financiële vergoeding. Het uitzetten van schieralen gebeurt in het herstelprogramma Paling Over De Dijk. Dit is een initiatief van DUPAN, waarbij beroepsvissers de volwassen, geslachtsrijpe dieren langs de barrières terug naar zee helpen. Dit programma wordt gefinancierd door het Eel Stewardship Fund, met bijdragen vanuit regionale overheden, waterbeheerders en energiemaatschappijen.
  • Veel glasaal en pootaal voor uitzetten wordt door bedrijven en organisaties uit de sector gefinancierd.

Overige oplossingen

Andere oplossingen voor de aal zijn het verminderen van de visserij, zowel commercieel als recreatief, het tegenstaan van illegale handel, en het slechten van migratiebarrières door aanleg van aalpassages, bijvoorbeeld met behulp van aaltegels of -borstels (zie foto’s) en door sluizen tijdelijk open te zetten.