Stakeholder bijeenkomst 3: Eating Eel Responsibly

De derde en laatste stakeholder-bijeenkomst vond plaats op 28 juni, tijdens het internationale congres in Londen ter ere van 10 jaar Sustainable Eel Group. In het wereldberoemde Natural History Museum werden presentaties gegeven aan het internationale publiek van wetenschap, NGO’s en de sector.

Christine Absil van de Good Fish Foundation wees op het belang van ranglijsten van vissoorten en certificeringen in de vishandel. In het geval van certificering van paling, is goede communicatie van belang: er mag geen verwarring zijn over de betekenis van een gecertificeerd palingproduct of over het verschil met MSC- of ACS gecertificeerde visproducten. Het verschil moet wat GFF betreft duidelijk in het logo te zien zijn.

Alex Koelewijn besteedde vooral aandacht aan de effecten van certificering. Met een gecertificeerd product wordt illegale handel uitgebannen. De verkoop van gecertificeerde paling ten opzichte van niet-gecertificeerde paling, zal onder druk van de retail snel stijgen, waardoor steeds meer bedrijven in de Europese sector zich bij ESF zullen certificeren. In Nederland zijn vrijwel alle palingbedrijven gecertificeerd. De consumptie van paling zal door certificering geen invloed hebben op de natuurlijke aanwas van glasaal, omdat de vangst daarvan gequoteerd is. Certificering luidt de weg in naar een verantwoorde, beperkte en goed gereguleerde benutting van het palingbestand. Om het implementatieproces van de SEG Standard én het herstel van de palingstand te versnellen, gaf Alex opnieuw het belang aan van samenwerking tussen wetenschap, NGO’s en de sector.

SEG Standard

David Bunt van de Sustainable Eel legde uit hoe de SEG Standard is opgebouwd en hoe het uiteindelijke doel, waarbij een beperkte verantwoorde benutting van het aalbestand mogelijk is terwijl de natuurlijke aalpopulatie op een duurzaam niveau in stand blijft, moet worden behaald. Alex Senechal van CU Pesca, het in visserij en aquacultuur gespecialiseerde bureau dat ook MCS-certificeringen doet, gaf uitleg over de manier waarop bedrijven voor de SEG Standard worden gecertificeerd.

Paneldiscussie: Commercial use of an endangered species: is certification the answer?

Na afloop van de presentaties werd er met de zaal gediscussieerd in een panel met de sprekers, aangevuld met Niki Sporrong van natuurbeschermer Fisheries Secratariat (FISH) en onder voorzitterschap van Jane Madgwick, directeur van Wetlands International. Conclusie van deze paneldiscussie was, dat certificering zeker kan bijdragen om met meer verantwoording met het aalbestand om te gaan. Een goede transparantie van de keten maakt het beheer uitvoerbaar, voorkomt illegale handel en visserij en stimuleert de keten om alleen gecertificeerde producten te verkopen. Voorwaarde is wel dat zoveel mogelijk partijen in de sector zich bij de certificering aansluiten.