Over het project kennisplatform aal

De aal is een fantastisch mysterieuze vis is. Decennia lang ging het achteruit met de aal. Sinds 2011 gaat het weer beter, maar nog lang niet goed genoeg. Natuur- en milieuorganisaties en de palingsector, bestaande uit vissers, kwekers en handel, verschillen over de manier waarop de paling het beste kan worden beschermd. De partijen voeren het debat vanuit een sterke, eigen overtuiging. De Good Fish Foundation en Stichting DUPAN hebben de punten waarover geen discussie is, bijeengebracht op deze website. Daarmee biedt het aalportaal een goed overzicht van beschikbare kennis voor iedereen die meer wil weten over deze voor Nederland zo belangrijke vis.

De website is onderdeel van het project ‘Een toekomst voor de aalsector: kennisplatform aal’. Dit project is in juni 2017 van start gegaan. In dit project is geprobeerd een antwoord te vinden op de vraag: ‘Is het mogelijk de aal zo te beschermen dat er een goede aalstand is, met een beperkte economische benutting?”. Beide organisaties hopen met het aalportaal een bijdrage te leveren aan een betere dialoog over de toekomst van de aal, gebaseerd op feiten en uitgangspunten waarover we het eens zijn.

Het project ‘Een toekomst voor de aalsector: kennisplatform aal’ wordt gefinancierd door het Europees Visserijfonds, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij.


Europees Fonds voor
Maritieme Zaken en Visserij