Meewerkende organisaties

Meewerkende organisaties

Good Fish Foundation:

De Good Fish Foundation is een milieuorganisatie en stelt zich ten doel de transitie naar een duurzame en verantwoorde visserij en visteelt te bevorderen door de vraag naar goede vis te vergroten en consument en ondernemer te ondersteunen bij een verantwoorde keuze. De stichting richt zich primair op de visaanvoer, verwerking, consumenten, handel en overheid in Nederland en Europa. GFF is de maker en beheerder van de VISwijzer. GFF is hoofdaanvrager en penvoerder van het project

Stichting Duurzame Palingsector Nederland (DUPAN)

Binnen deze Stichting werken NetVISwerk, de vereniging van Nederlandse kust-, en binnenvissers, NEVEVI, de Nederlandse Vereniging van Viskwekers en NeVePaling, de Nederlandse branchevereniging van palinghandelaren en verwerkers. De Stichting heeft als doel het bevorderen van het herstel en instandhouding van de Europese paling (anguilla anguilla) binnen haar leefgebied. Verder heeft deze stichting tot doel te komen tot een ecologisch verantwoorde en zo duurzaam mogelijke omstandigheden voor de Europese paling (Anguilla anguilla) waarbij economische benutting mogelijk is. Hierbij streeft deze Stichting naar invoering van bovenwettelijke maatregelen die de duurzaamheid van de Nederlandse sector waarborgen.

Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research (WMR) richt zich op strategisch en toegepast marien ecologisch onderzoek met als focus Marine Living Resources Management (het duurzaam beschermen van, het oogsten uit en het meervoudig gebruik van zee- en kustgebieden). WMR is als erkend kennis- en onderzoeksinstituut betrokken bij het project.

Instituut Landbouw & Visserij Onderzoek (ILVO)

Het ILVO is een wetenschappelijk onderzoeksinstituut dat ruime ervaring heeft in het verzamelen, het beheer en analyse van biologische en socio-economische gegevens voor de visserijsector in de ruime zin. ILVO is als erkend kennis- en onderzoeksinstituut betrokken bij het project.