Sustainable Eel Group Standard (SEG)

De SEG Standard is vanaf 2010 in ontwikkeling om aal als verantwoorde vissoort te kunnen certificeren. In de standaard staan bepaalde criteria vastgelegd met betrekking op onder andere: betere vangstmethoden van glasaal, het beheer van de aalstand, traceerbaarheid van de producten en voedselveiligheid. De laatste versie van de standaard (2018, V 6.0) [16] wordt momenteel door ISEAL beoordeeld.