Wat doet Nederland?

Op basis van de Europese regelgeving heeft ook Nederland heeft een Aalbeheerplan opgesteld. Dit plan is geschreven door het Ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en is in september 2009 ingevoerd.

Met het Nederlandse Aalbeheerplan zijn de volgende maatregelen van kracht

  1. Reductie van aalsterfte bij pompgemalen en andere waterwerken. Van de 1.800 meest belangrijke knelpunten, worden 900 knelpunten voor 2015 opgelost, de overige 900 voor 2027. Implementatie: 2015-2027*
  2. Reductie van aalsterfte bij waterkrachtcentrales met ten minste 35%. Dit is aangepast. Door technische beperkingen bleek de maximaal haalbare verlaging van de sterfte 24%. Implementatie: november 2011.
  3. Instellen van visserij-vrije zones; gebieden die belangrijk zijn voor aalmigratie. Implementatie: 2011.
  4. Vrijlaten van aal die door sportvissers is gevangen op zee en in zoet water. Implementatie: 2009.
  5. Verbod op de recreatieve visserij op aal, met gebruik van professioneel vistuig. Implementatie: 2011.
  6. Gesloten seizoen, van 1 september tot 1 december. Implementatie: 2009.
  7. Geen nieuwe vergunningen voor in staatswateren. Implementatie: 2009.
  8. Herbevolken van glasaal en van pootaal uit de aquacultuur. Implementatie vanaf 2010

Onderzoek naar de voortplanting van aal in gevangenschap. Implementatie vanaf 2016

* Nederland heeft maar een klein deel van alle geplande migratieknelpunten opgelost of begaanbaar gemaakt voor aal (januari 2019 waren 450 van 1.800 knelpunten opgelost). In waterkrachtcentrales zijn nog geen visvriendelijke turbines geplaatst. De waterkwaliteit is in veel gebieden verbeterd, maar nog niet overal op een goed niveau. Nederland heeft volgens de laatste evaluatie van het beheerplan dan ook niet de doelstelling van 40% schieraaluittrek gehaald.

Effect van de wetgeving
In bijna alle lidstaten is de totale aalvangst ingeperkt. Voor het oplossen van migratiebarrières en het beschikbaar maken van habitat hebben de meeste lidstaten geen of niet genoeg vooruitgang geboekt. De sterfte van aal door menselijke activiteit is nog niet voldoende verlaagd en de schieraaluittrek is nog niet op 40% van het afgesproken niveau. Voor Nederland wordt een bandbreedte genoemd, het zogenaamde streefbeeld, van 2.080–6.600 ton. De sector zou dit graag wetenschappelijk onderbouwd zien.