Wie doet wat voor Aalbeheer?

Bij aalbeheer zijn meerdere organisaties betrokken.

  • De Europese Commissie heeft de Aalverordening [8] opgesteld en in werking gebracht.
  • ICES is het internationale orgaan wat jaarlijks geheel onafhankelijk bestandschattingen maakt van de commerciële visbestanden in de North-East Atlantic, waaronder de Europese aal.
  • ICES heeft sinds 1970 een speciale werkgroep van aalwetenschappers; de Working Group on Eels (WGEEL). Naar aanleiding van de aanbevelingen door ICES-WGEEL kan de Europese Commissie besluiten om maatregelen te nemen, wat in het geval van de aal dus ook is gebeurd.
  • Het verschilt per lidstaat wie de verantwoordelijke instantie is. In Nederland is het ministerie van Landbouw en Voedselkwaliteit (LNV) verantwoordelijk voor het implementeren van visserijmaatregelen.
  • De jaarlijkse rapportage vanuit Nederland naar ICES-WGEEL en het inschatten van vangstgegevens wordt in opdracht van het ministerie van LNV uitgevoerd door Wageningen Marine Research.