Rode aal

Rode aal is het stadium waarin de aal het grootste gedeelte van zijn leven voortbrengt. Dit stadium kom na het juveniele stadium en duurt tot aan de volwassenheid (schieraal). De werkelijke kleur is niet de reden voor de naam: in Engeland wordt dit stadium ook wel Yellow eel of Brown eel genoemd. De rode aal voedt zich met kleinere prooidieren zoals muggenlarven, kleine tweekleppige schelpdieren en kuit Sommige grotere exemplaren voeden zich met een dieet van vis.