Toestand van het aalbestand

Tussen 1960 en 2010 is de intrek van Europese glasaal sterk afgenomen. Hoewel de standaard meting van IUCN (gebaseerd op de telling van drie generaties paaidieren) voor aal niet kon worden vastgesteld, was de afname van glasaal zo sterk, dat de soort uit voorzorg sinds 2008 in de categorie ‘ernstig bedreigd’ staat op de Rode Lijst van bedreigde diersoorten van de IUCN (International Union for the Conservation of Nature) [3].  De Rode Lijst komt tot stand door onafhankelijke wetenschappers die op basis van tellingen en metingen bepalen hoe de plant- en dierensoorten ervoor staan. Jaarlijks fluctueert de intrek van glasaal. De gemeten indexen variëren in de periode 2010 en 2019 tussen de 0,4 en 1,9 voor de Noordzee regio en tussen de 3,6 en 12,6 elders in het Europese leefgebied in vergelijking met de indexen tussen 1960 en 1979 [4].

Het beheer van de Europese aal wordt sterk bemoeilijkt door het ontbreken van een goede inschatting van het aalbestand. Hoeveel aal is er nu eigenlijk? Door de grote verspreiding van het bestand (de onmeetbare oceaan en vrijwel alle zoete water in Europa) in combinatie met de lange levensduur van de aal, is het moeilijk om de werkelijke omvang van het bestand te schatten. Daardoor zijn wetenschappers aangewezen op historische gegevens in combinatie met huidige vangstgegevens en metingen voor onderzoek.

ICES (International Council for the Exploration of the Sea), brengt jaarlijkse vangstadviezen uit voor visbestanden van met name de Noordoost Atlantische Oceaan, waaronder de Europese aal. De glasaal-index, het enige bekende meetgegeven, geeft echter te weinig inzicht in de toestand van aalpopulatie. ICES beschikt dan ook over onvoldoende gegevens, maar het zijn de best beschikbare wetenschappelijke data op dit moment.

Glasaalmetingen

Langs de kust zijn allerlei meetpunten. Van nature varieert de glasaalintrek per jaar en per meetlocatie. Daarom is het lastig een trend vast te stellen. ICES geeft in haar rapport van 2019 aan dat dalende trend sinds 2011 is gestopt, en een stijgende lijn laat zien.